Anasayfa

Akademik Hayat

Başarı ve Ortam İlişkisi

Fiziki yapının eğitime uygunluğu, öğrencilere iyi bir öğrenme ortamı oluşturmak, dolayısıyla nitelikli bir öğrenme olanağı sunmak için olmazsa olmazlardandır. Öğrencilerin zamanlarının büyük bölümünü sınıfta geçirdiğini ve sınıfın fiziki durumunun öğrenme başarısı üzerinde önemli etkilere sahip olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalı ve bu ortam en doğru şekilde düzenlenmelidir.

Öğrenme ortamı düzenlenirken “ısı, ışık, ses, oturma düzeni, öğrenci sayısı, renk ve çevresel faktörler” öğrencilerin ilgi ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmelidir. Yukarıda saydığımız tüm faktörler pedagojik yöntemlerle mühendislik uygulamalarının birleştirilmesi sonucunda okullarımızda bu faktörlerin belirleyici nitelikte olduğu dikkate alınmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır.