Anasayfa

Akademik Hayat

Eğitim Felsefemiz

Radikal Eğitim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için gerekli birden çok anahtara sahip olmalarına olanak sağlayacak bilim, edebiyat, sanat, spor, kültürel eğitim alanlarına çok önem verilmektedir.

Çağdaş eğitim, öğretim ve bilimin ışığında; öğrencilerimizi merkeze alırız. Evrensel ve bilimsel değerlere bağlıyız, Çevre duyarlılığına önem veririz, Yurt sevgisi, insan onuru ve bağımsızlık kavramlarını ilke ediniriz, Öğrencilerimizin, sorumluluk almaları ve yaşamda kendi ayakları üzerinde durmalarını desteklemekteyiz. Çünkü okulunda sorumluluk alan öğrenci ileriki yaşamında gerçeklerle karşılaşmaya yüreklenmekte ve kendi yaşamını kurarken eleştirel bir bakış açısına sahip olarak çözüm üretmeye başlamakta bilinçli vatandaş tutum ve davranışlarını göstermekte ve geleceğini planlamaktadır.

Bu niteliklere sahip olabilmeleri için okulumuzda sağlıklı yaşam, temiz çevre, yardımlaşma, gibi projeler öğretmenlerimizin rehberliğinde okulumuz öğrencilerince oluşturulmakta ve yürütülmektedir. Okulumuzda Evrensel ve yerel değerlere, özgürlüklere, çeşitliliğe saygı gözetilmekte özgüvenli ve hoşgörülü gençler yetiştirilmektedir.

Öğrencilerimize kazandırmaya çalıştığımız en öncelikli beceri öğrenme tutkusudur. Öğrenmenin sorumluluğunu öğrenciye vermeden bunu başarabilmemiz ise mümkün değildir.

Radikal Eğitim Kurumları olarak “Sürekli Yenilik ve Gelişim Temelli Eğitim” felsefemiz ile “Yapılandırıcı Öğrenme” anlayışı doğrultusunda “Çoklu Zekâ Kuramından hareketle her öğrencinin özel olduğunu unutmadan bireysel farklılıkları dikkate alarak, öğrencilerimizin zihinsel, sosyal, duygusal, ahlaki ve psikomotor yönleriyle gelişimlerini sağlayacak “Radikal Perspektifli Eğitim” programları uygulamayı taahhüt ediyoruz. Okulumuz, öğrencilerinde bilgi ve kişisel gelişimi gözeten, kamu yararına önem veren seçkin bir kurumdur.