Anasayfa

Akademik Hayat

Eğitim Kadromuz ve Öğretmenlik Anlayışımız

Radikal Eğitim Kurumları'nda öğretmen seçimi; alan bilgisi, sınıf yönetimi yetkinliği, genel kültürü ve iletişim becerisi gibi öğretmenlik ölçütleri ile eleştirel düşünme becerisi gelişmiş, sürekli araştıran ve kendini geliştiren, düşünen, sorgulayan, çağdaş birey gerekliliklerini taşıyan müfredata ve mevzuata hâkim, sınava hazırlık tecrübesi olan eğitim kadrosu oluşturma hassasiyetiyle gerçekleştirilir.

Kurumlarımızda görev alan tüm öğretmenlerimiz deneyimli, başarılı ve yeterlilikleri tam, uzman öğretmenlerdir. Öğretmenlerimiz, sürekli hizmet içi eğitimden geçirilerek yeni öğretim yöntem ve teknikleri hakkında bilgilendirilip eğitilir. Dünyadaki ve kendi alanındaki gelişmeleri takip eden, sürekli olarak araştıran, sahip olduğu birikimi öğrencileri ile paylaşan öğretmenlerimiz, öğrencilerinin akademik başarısı üzerinde önemli bir etki oluştururlar.

Öğrencilerimiz ve velilerimizin bizleri tercih etmesinde en önemli nedenlerinden biri deneyimli ve uzman eğitim kadromuzun devamlılığıdır.

Eğitimi, öğrencimizin hem dünyadaki değişikliklere uyum sağlaması süreci hem de istenilen değişmeleri yaratabilecek yeterliliğe ulaştırma işi olarak görmekteyiz. Öğrencimize sahip olduğu yeteneği fark ettirmek ve bu yetenek doğrultusunda bir meslek sahibi olabilmesi için gerekli adımların atılması sağlanır. Öğrencilerimizin sınavlarda çok net yapması ve iyi bir üniversiteye gitmesi kadar, sahip olmaları gereken değerler ile ilgili eğitimler de okulumuzda ciddiyetle verilir.

Okulumuzda öğretmenlerimiz, birbirlerinin öğretim etkinliklerini gözlemlemeye zaman ayırırlar, ders planlama etkinlikleri için işbirliği yapar ve birlikte projeler geliştirerek bu projeleri değerlendirirler. Öğretmenlerimiz öğrenme ortamları tasarımcısıdırlar. Öğrenmeyi modelleyerek ders işlerler, çünkü kendisini geliştirmeyen öğretmenden, öğrencilerini geliştirmesi beklenemez.

Öğretmenlerimiz derslerini farklılaştırmayı sağlayacak yeni yaklaşımları öğrenmeye ve gerçekleştirmeye isteklidirler. Böylelikle derslerimiz çeşitlenmekte ve bu durum öğrencilerimizi de kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almaya yöneltmektedir.

Bunun yanı sıra bilginin tek sahibi olmadığımızı, bizim öğrencilerden ve öğrencilerin de birbirlerinden öğrenebileceklerini kabul eder ve desteklerler. Ayrıca okul yöneticilerimizin işbirlikçi liderlik yaklaşımını benimsemesi öğrencilerimizin akademik başarısını olumlu yönde etkilemektedir. Okulumuzda öğrencilerimize öğrenmenin sorumluluğunu vererek öğrenme tutkusu kazandırırız.

Yarın ki toplumun kendisinden yetişkin olarak ne beklediğini önceden belirlemeden bir genç yeterli bir şekilde yetiştirilip eğitilemez. Artık bilgi nakletmek düşüncesine dayanan okul geleneği devam ettirilemez, asıl olan gençleri hayata hazırlamak, onları yarının yaşamına hazırlamaktır. Bu yaşam istekleri, örgütlenmesi, başarıları yönünden şimdiki hayatımızdan çok farklı olacaktır. Gençleri yeni, yorucu, hareketli ve büyük kısmı henüz bilinmeyen bir dünyada yaşamaya hazırlamak, günümüz eğitimcilerinin zor, önemli ve anlamlı işidir.

Bu iş onlardan daha fazla bilgi, daha fazla sorumluluk bilinci istemektedir. Bizim öğretmenlerimiz bu sorumluluk ve yetkinliğe sahiptir.