Anasayfa

Akademik Hayat

Eğitim Süreçlerinde Uygulamalarımız

Çalışma takvimi

Okullarımızda MEB in belirlediği yıllık çalışma takvimi uygulanır. Çalışma saatlerimiz okul müdürlüğünce öğretmenlerinde görüşlerinin alınarak belirlenen haftalık ders programlarına göre planlanmaktadır.

Törenler

Öğrenci ve Öğretmenlerimiz her resmi bayram ve kutlamada okulda hazır bulunurlar.

Hizmet içi eğitim ve seminer çalışmaları

Öğretmenlerimiz okul yönetimince kurumumuzun gereksinimleri ve hedeflerine göre planlanarak önceden takvimi duyurulan seminer ve eğitimlere katılırlar.

Özel Eşya kullanımı

Öğrenciler okula girdiklerinde ilgili müdür yardımcısına telefonlarını ve değerli eşyalarını teslim ederler. Müdür yardımcısı aldığı eşyanın üzerine öğrenci isimlerini yazarak anahtarlı bir dolapta saklar, gün bitiminde tekrar teslim alırlar. Öğrenciler sınıflara cep telefonu gibi dersin akışını bozacak cihazlar getirmez. Gereksinim halinde öğrenci müdür yardımcısı veya rehber öğretmenin cep telefonunu kullanır.

Ders saatleri, servis kullanımı

Ders saatleri ve teneffüsleri aynı derecede önemli olarak kabul ederiz. Okuldan gün sonunda önce öğrencilerimiz, sonra öğretmenlerimiz en son olarak idari personel ve yöneticilerimiz ayrılırlar. Eğitimin olumsuz hava koşulları vb. etkilendiği durumlarda MEB tarafından resmi olarak tatil edildiği durumlarda velilerimiz ve tüm çalışanlarımız okul müdürü tarafından SMS ile bilgilendirilirler. Öğrencilerin bu gibi durumlarda evlerinde yapacakları çalışmalar zümre başkanı öğretmenlerimizce belirlenip okul yönetimince gerekli araçlarla duyurusu veli ve öğrencilerimize yapılır.

Okula giriş ve çıkışlarda destek personeli nöbetçi öğretmen ve ilgili müdür yardımcısı görev yerlerinde öğrencileri karşılar ve yolcu eder. Öğrencilerden servis ile gelenlerin okula giriş - çıkışları ve ilgili yoklama bilgisi servis sorumlularından nöbetçi öğretmen tarafından alınarak müdür yardımcısına bildirilir.

Kütüphane kullanımı

Öğrencilerimiz okulumuz kütüphanesinin doğal üyeleridir. Ders çalışmak ve araştırma yapmak veya ders dışı zamanlarını değerlendirmek için zengin içerikli kütüphanemizden yararlanma hakkına sahiptirler. Kütüphane görevlisinden ödünç kitap alınıp iade süresinde teslim edilir. Ödünç kitap iade edilmeden yeni kitap verilmez. Öğretmen ve diğer görevliler kütüphanede cep telefonu kullanamaz. Her teneffüste ve öğle tatilinde de kütüphane açık tutulur.

Devam - devamsızlık yoklama, geç gelme

Her sınıf seviyesinde okula devam zorunludur. Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Her beş defa geç kalma yarım gün devamsızlıktan sayılır. Birinci ders saati dışındaki geç gelmeler devamsızlıktan sayılır. Geç gelen öğrencilerin derse alınma şekli ve süresi ders yılı başında öğretmenler kurulunca kararlaştırılarak veli ve öğrencilere duyurulur. Geç gelen öğrenci Müdür yardımcısından geç kâğıdı alarak derse kabul edilir. Servisle gelen öğrencilerin gecikmesi servisten kaynaklanıyorsa geç kâğıdı verilmesine gerek yoktur. Geç gelmeyi alışkanlık edindiği okul yönetimince belirlenen öğrenciyle sınıf öğretmeni bireysel görüşme yaparak sorunun nedenini anlar, müdür yardımcısı veli ile iletişime geçerek sorunun çözümü için birlikte önlem alınır. Süreçteki görüşme ve notlar kayıt altına alınır.

Veliler tarafından okula devamsızlık bilgileri iletilmeyen, öğrencilerin devamsızlık bilgisi Müdür yardımcısı veya Rehber öğretmen tarafından ikinci dersin bitim saatine kadar öğrencinin velisi aranarak öğrenilir, kayıt altına alınır.

Veliler, öğrencilerinin okula devamını sağlamakla yükümlüdür.  Devamsızlık yapan öğrenciler, ders öğretmeni tarafından yoklama fişine, ilgili müdür yardımcısı tarafından da e-Okul sistemine işlenir.

Günlük toplam ders saatinin 2/3 ü ve daha fazlasına gelmeyenlerin devamsızlığı bir gün, diğer devamsızlıklar ise yarım gün sayılır. Devamsızlık yapan öğrencinin durumu posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini okul yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.