Anasayfa

Akademik Hayat

RES - Radikal Eğitim Sistemi

Amacınız çok iyi bir üniversitenin öğrencisi olmak ise! Profesyonel Destek Sizinle: “Radikal Eğitim= %100 Başarı”

Öğrencilerimiz için öncelikle kariyer hedefi belirlenir. Belirlenen hedef doğrultusunda öğrenciye özel öğretim programı oluşturulur. Bu programa göre öğrencilerimiz eğitim koçları, sınıf rehber öğretmenleri ve branş öğretmenleri kontrolünde çalışmalarını yürütür. Düzenli olarak yapılan kontrol sınavlarıyla öğrencinin “Başarı Analizi” yapılır.

Konu temelli ünite tabanlı takip ve genel kontrol sınavları, kurum içi ve Türkiye geneli deneme sınavları sonuçlarına göre öğrenci durum değerlendirilmesi yapılarak kişiye özel eksik giderme programları uygulanır. Lise Eğitiminde "Akademik Başarı Odaklı Süreç" esas alınmaktadır.

9. sınıflara özel uyum eğitimi veririz. Öğrencilerimizin Matematik, Fen okuryazarlığı ve okuma becerileri ile ilgili açık uçlu sorulardan oluşan Radikal Performans İzleme süreci başlatır. Bu uygulamalar ile öğrencilerimizin neden sonuç ilişkileri dikkate alınarak analitik düşünme ve sentez yapma becerileri geliştirilir.

Tüm sınıf düzeylerinde Özel Rehberlik Hizmeti ile birlikte 11. sınıf 2. dönem ve 12. sınıflar için sınav odaklı programlar uygularız.

11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler için yaz tatilinde sınava yönelik hızlandırma programı uygulanır.

12. sınıf öğrencilerine Hafta Sonu Deneme Sınav Programı uygulanır.

Deneme sınavlarının sonuçları açıklanınca öğrencilerin eksiklerine göre bireysel veya grup etütleri, konu tekrarları soru çözümleri veya birebir dersler yapılır. Sınav sonrası belirlediğimiz konu eksikleri tamamlanarak öğrencimizin eğitimine devam ederiz.

Tüm öğrencilerimize eksik oldukları derslerden etütler ve özel birebir dersler veririz. Öğrencilerimiz her gün belirli saatlerde istedikleri derslerden ve öğretmenlerden birebir özel ders alabilirler.

Spor, bilim ve sanat çalışmalarında görevli öğrencilerimizin eksiklerini giderecek ek dersler yapılır. Yaptığımız bu uygulamalar ile öğrencilerimiz etkin olarak öğrenmekten zevk alırlar ve öğrenme istekleri yaşamları boyunca sürer.