Anasayfa

Akademik Hayat

Veli Toplantıları

Velilerin okuldaki eğitim süreçlerine katılımı ortak tutum ve öğrenci gelişimi için önemlidir. Okul yönetimince eğitim öğretim yılında her dönemde en az bir kez veli toplantısı yapılır. Bu toplantılarda öğrencinin akademik gelişim süreçleri, öğrenci davranışları, sosyal ve duygusal gelişimi ile ilgili bilgiler sınıf rehber öğretmenleri tarafından veli ile özel olarak görüşülüp paylaşılır. Veli toplantılarının tarihleri sene başında okul web sitesinde ilan edilir. Veli toplantıları yapılacağı tarihten en az iki hafta önce velilere e-posta ile toplantı gündem maddeleri ile birlikte tekrar duyurulur.

Öğretmenlerin bireysel görüşme gün ve saatleri okulumuzun web sitesinde duyurulur. Tüm veli görüşmeleri önceden alınan randevu ile gerçekleştirilir. Dersler bölünemez. Öğretmenlerimiz velilerle ders bitiminde veli görüşme odasında görüşür.

Veli görüşmelerinde önceden hazırlanan” Görüşme Formu “ doldurulur.  Görüşme Formu öğrencinin dosyasında saklanır. Okulda yapılan tüm veli görüşmeleri liste ile Rehberlik Servisine bildirilir. Okulun Rehberlik servisi gerektiğinde veliler ile görüşmek üzere veliyi okula davet eder ve yapılacak görüşmelerden ilgili müdür yardımcısını bilgilendirir.