Anasayfa

Ön Kayıt Başvurusu

Ön Kayıt başvurusunun resmi bağlayıcılığı yoktur. Sizinle iletişime geçilerek gerçek kayıt için ihtiyaçlarınız değerlendirilir ve en doğru programa kaydınız yapılır.

Bu form ile gönderdiğiniz kişisel bilgilerin, Radikal Eğitim Kurumları, şubeleri, şirket ortakları, bağlı olduğu kurumlar ve işbirliği içinde olduğu kurumlar tarafından 3. kişilerle paylaşılmadan ticari faaliyetlerine, tüm mal ve/veya hizmetlere ilişkin olarak pazarlama, tanıtım, kampanya, reklam, değişiklik, iletişim çalışmaları amacıyla kullanmasını, saklanmasını ve aynı amaçla tarafıma e-posta, kısa mesaj (SMS) vs. elektronik haberleşme vasıtalarıyla iletiler gönderilmesini kabul edersiniz.

Kayıt Koşulları

Radikal’li Olmak:
Kendini yenileyebilen, bireysel farklılıkları dikkate alan,alanın da çok iyi, bilgiyi aktaran değil uygun öğrenme yaşantılarını sağlayan ve öğrenenlerle birlikte öğrenen öğretmenlerden eğitim almaktır

Zihinsel özerkliğini kullanarak öğrenme sürecinde etkili rol alan, eleştirel ve yapıcı sorular soran, diğer öğrenenlerle ve öğretmenle iletişim kuran, fikirleri tartışan, kendi kararlarını kendi alan, seçici, yapıcı bireyler olmaktır. Hayallerin, hedeflerin gerçekleşmesi için tüm mekanizmalarının kusursuz işlediği bir sisteme dahil olmaktır

Kayıt Koşulları
Okulumuza kayıtlar Kurum Kabul Sınavı ile yapılır. Çeşitli sebeplerle Kabul Sınavını kaçıran adaylar velileri ile birlikte kuruma davet edilip Kurum Müdürü ve Rehber öğretmenle görüşüldükten sonra kayıt konusunda karar verilir. Site üzerinden ön kaydı alınmış olan adaylara kurumumuz tarafından randevu verilir. Ara sınıflara başka okullardan nakil olmak üzere başvuran öğrencilerin Başvuru Formu ile aldıkları dersleri ve notlarını gösteren not çizelgesi, ile okulumuza başvurmaları gerekir.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler
- Öğrenci, Öğrenci veli/vasi’nin kimlik fotokopisi
- Öğrenciye ait son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf


Ön Kayıt Formu

Yenile